real world

USBs

El port USB va ser dissenyat per a que ninguna persona humana siga capaç d’introduir res en ell a la primera

Anuncis
Estàndard